Υπεύθυνη: Α. Ζυγογιάννη Eπικ. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 
Στη μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας διενεργούνται σύγχρονες τεχνικές Ακτινοθεραπείας (3D, IMRT) σε όλους τους ασθενείς  που εμπίπτουν στην ειδικότητα της ογκολογίας. Επίσης εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
 
 
Λειτουργούν και απογευματινά ιατρεία. 
Tηλ: 2107286263