Υπεύθυνοι:  Ε. Πανουργιά Λέκτορας Ακτινολογίας
 
 
Στη μονάδα Μαστογραφίας, διενεργούνται ψηφιακές μαστογραφίες με τομοσύνθεση.

 
Τηλ:  2107286166