Υπεύθυνος: Α. Αντωνίου Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας

 

Το τμήμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο μηχάνημα Lunar DRX της εταιρείας G.E.

Τα αποτελέσματα αρχειοθετούνται και είναι διαθέσιμα για συγκριτική μελέτη σε κάθε επανέλεγχο.

 

Τηλ. 210 7826268