Υπεύθυνος: Α. Αντωνίου Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας

 

Στη μονάδα Υπερηχοτομογραφίας, διενεργούνται όλες οι εξετάσεις υπερηχοτομογραφίας εκτός από υπερηχοτομογραφία εμβρύου - καρδιάς.

 

Λειτουργούν και απογευματινά ιατρεία.  

Τηλ: 2107286231