Υπεύθυνος: Α. Κουρέας Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας 

 

Στη μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας, διενεργούνται όλες οι συμβατικές εξετάσεις καθώς και Ολόσωμη Υπολογιστική Τομογραφία χαμηλής δόσης, Αξονικές Αγγειογραφείες, Αξονική Πυελογραφία. 

 

Λειτουργούν και απογευματινά ιατρεία.

Τηλ: 2107286266-122