Στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε τους πρώτους μήνες του 2018 πλήρης ανανέωση του εξοπλισμού, με εγκατάσταση σε όλες τις Μονάδες υπερσύγχρονων απεικονιστικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας και συγκεκριμένα:

Μαγνητικού Τομογράφου 3 Tesla

Αξονικού Τομογράφου 128 τομών

Ψηφιακού Μαστογράφου με 3D τομοσύνθεση

Υπερηχοτομογράφου με δυνατότητες fusion και ελαστογραφίας