Για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfml_OwsbGlZOEXn-A867Xt52c9XcnoOf9TNkbtQmHqvjSbDA/viewform?usp=sf_link

* Η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι ανώνυμη.