ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΡΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΡΑΣ

Θα γίνονται στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του «Αρεταιείου» Νοσοκομείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00 - 14:00.

*Δεν λαμβάνονται παρουσίες

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Τα φροντιστήρια Ακτινολογίας γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, μετά το πέρας των παραδόσεων από έδρας, στις 14:00 - 15:00.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 14 φροντιστηριακά μαθήματα.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Όλοι οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και παρακολουθούν 2 εργαστήρια (Δευτέρα και Παρασκευή 12.00 - 2.00 μ.μ.) στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας (στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο).

* Τα δύο εργαστήρια είναι υποχρεωτικά.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όλοι οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και παρακολουθούν υποχρεωτικά 2 μετεκπαιδευτικά μαθήματα (κάθε 2η Πέμπτη του μήνα 18:00 - 20:00) στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του «Αρεταιείου» Νοσοκομείου.

* Όσοι φοιτητές υπερβαίνουν το όριο απουσιών ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

** Όσα μαθήματα χάνονται (π.χ. απεργίες, καταλήψεις κ.λ.π.) ΔΕΝ αναπληρώνονται.

*** Όλες οι ανακοινώσεις του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στο χώρο της γραμματείας φοιτητών του Εργαστηρίου στο Π.Γ.Ν. «Αρεταίειον» και καταχωρούνται στις ιστοσελίδες www.radiology-uoa.gr  και  http://www.aretaieio.uoa.gr