Σας ενημερώνουμε ότι η πτυχιακή εξεταστική θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου στην αίθουσα του Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου (09:00 -11:00) και η εξεταστική για κανονικούς φοιτητές και μεταφορείς στις 9 Ιουλίου στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου (09:00-11:00). 

Σας ενημερώνουμε ότι η Πτυχιακή Εξεταστική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου (9.00-11.00π.μ.).