Σας ενημερώνουμε ότι η πτυχιακή εξεταστική στο μάθημα της Ακτινολογίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00 -11:00 π.μ. στην αίθουσα Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 

*   Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 13/02/2019