Σας ενημερώνουμε ότι πτυχιακή εξεταστική στο μάθημα της Ακτινολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 07/10/2019 στην αίθουσα του Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου και ώρα 09:00-11:00πμ. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

* Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 4/10/2019 για την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική για κανονικούς φοιτητές και μεταφορείς θα πραγματοποιηθεί  στις 27/09/2019 στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου και ώρα 09:00-11:00πμ. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ. 

*Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 25/09/2019 για την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι η πτυχιακή εξεταστική θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου στην αίθουσα του Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου (09:00 -11:00) και η εξεταστική για κανονικούς φοιτητές και μεταφορείς στις 9 Ιουλίου στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου (09:00-11:00).