Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται και ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Επίσης οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και 2 ημέρες πριν την εξεταστική, για την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων και το σωστό προγραμματισμό των χώρων διεξαγωγής τους.