Το ηλεκτρονικό βιβλίο του 1ου Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΚΠΑ με τίτλο «Απεικονιστική προσέγγιση των παθήσεων της γυναικείας πυέλου» είναι διαθέσιμο (σε pdf και epub μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3142