Στην πρώτη υπό εξέλιξη εργασία, ευρήματα της δυναμικής Μαγνητικής Τομογραφίας (DCE MRI) ασθενών με πρωτοδιαγνωσθέν ασυμπτωματικό ή συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα συγκρίνονται με προγνωστικές παραμέτρους της νόσου και αγγειογενετικούς παράγοντες (VEGF, αγγειογενίνη, αγγειοποιητίνη-1, αγγειοποιητίνη-2).

Ο σκοπός είναι η ανάδειξη διαχωριστικών τιμών σε παραμέτρους αιμάτωσης της Μαγνητικής Τομογραφίας οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαλογή ασθενών που θα ωφεληθούν από τη θεραπευτική χορήγηση νέων αντι-αγγειογενετικών παραγόντων. 

Η δεύτερη μελέτη εξετάζει προοπτικά τη σχέση μεταξύ των τιμών του φαινομενικού συντελεστή διάχυσης (ADC) του οστικού μυελού και των προγνωστικών παραμέτρων της νόσου σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και διάχυτο πρότυπο διήθησης.