Πρόκειται για έρευνα σε εξέλιξη με συμμετέχοντες φορείς: α) Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

β) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών γ) Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας από το τελευταίο είναι: Καθηγήτρια Λ.Ε. Μουλοπούλου και Β. Κουτουλίδης. Οι σκοποί της μελέτης είναι: 1) η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σύζευξης ενός anti-VEGF μονοκλωνικού αντισώματος (bevacizumab) σε νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου, 2) η εκτίμηση της VEGF στόχευσης με διενέργεια SPECT και MRI σε πειραματόζωα στα οποία έχουν εμφυτευθεί M165 κύτταρα καρκίνου μαστού. Οι in vivo πειραματικές MRI μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας.