Η τμηματικά μονότονη προσέγγιση (piecewise monotonic approximation-PMA) είναι μία πρωτοπόρος μαθηματική θεωρία που έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος λείανσης δεδομένων. Χρήσιμες εφαρμογές της στην ανάκτηση σήματος και πλεονεκτήματά της έναντι ανάλογων αλγορίθμων έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Στο έργο αυτό σκοπός είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας ενός λογισμικού μετεπεξεργασίας που χρησιμοποιεί τη μέθοδο για την προσαρμογή δεδομένων (data fitting) και την αποθορυβοποίηση δεδομένων (data denoising) από εικόνες Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικής Τομογραφίας.

Πρόκειται για Διατμηματική Ερευνητική Εργασία στην οποία συμμετέχουν το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Καθηγητής Ιωάννης Δημητρίου και Ι. Λεβεντίδης), ένα μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Κουτουλίδης), ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή (Ε. Βασιλείου) και έναν υποψήφιο διδάκτορα (Δ. Χριστόπουλος).

Μέρος της εργασίας παρουσιάσθηκε στο World Congress on Engineering 2013 (London, U.K., 3-5 July, 2013), όπου της απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award)

Demetriou IC, Koutoulidis V (2013) On signal restoration by piecewise monotonic data approximation World Congress on Engineering, London U.K., 3-5 July, 2013

Best Paper Award of the 2013 International Conference of Computational Statistics and Data Engineering Published in: Lecture Notes in Engineering and Computer Science, 1 LNECS:268-273