Εναρξη ολόσωμης ΥΤ χαμηλής δόσης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα με σκοπό την χαρτογράφηση οστικών εντοπίσεων της νόσου και διερεύνηση της προγνωστικής αξίας της μεθόδου.