Στην πρώτη υπό εξέλιξη εργασία, ευρήματα της δυναμικής Μαγνητικής Τομογραφίας (DCE MRI) ασθενών με πρωτοδιαγνωσθέν ασυμπτωματικό ή συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα συγκρίνονται με προγνωστικές παραμέτρους της νόσου και αγγειογενετικούς παράγοντες (VEGF, αγγειογενίνη, αγγειοποιητίνη-1, αγγειοποιητίνη-2).

Περισσότερα...

Πρόκειται για έρευνα σε εξέλιξη με συμμετέχοντες φορείς: α) Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Περισσότερα...

Η τμηματικά μονότονη προσέγγιση (piecewise monotonic approximation-PMA) είναι μία πρωτοπόρος μαθηματική θεωρία που έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος λείανσης δεδομένων. Χρήσιμες εφαρμογές της στην ανάκτηση σήματος και πλεονεκτήματά της έναντι ανάλογων αλγορίθμων έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Περισσότερα...

Εναρξη ολόσωμης ΥΤ χαμηλής δόσης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα με σκοπό την χαρτογράφηση οστικών εντοπίσεων της νόσου και διερεύνηση της προγνωστικής αξίας της μεθόδου.