Ξενόγλωσσα Βιβλία:

Bone Marrow MRI: A pattern-based approach
Authors: Lia Angela Moulopoulos, Vassilis Koutoulidis
Hardcover and ebook, Εκδοτικός Οίκος Springer
Publication Date: January 2015 ISBN: 978-88-470-5315-1

Πρόκειται για textbook 300 περίπου σελίδων το οποίο καλύπτει όλες τις πλευρές της απεικόνισης του οστικού μυελού με την Μαγνητική Τομογραφία, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στην αναγνώριση απεικονιστικών προτύπων (pattern recognition). Αρχικά, παρουσιάζονται τα απεικονιστικά ευρήματα του φυσιολογικού οστικού μυελού με έμφαση στις σχετιζόμενες με την ηλικία αλλαγές και τις μη σχετιζόμενες με την ηλικία μεταβολές. Στη συνέχεια, αναλύονται τα MR πρότυπα προσβολής του μυελού και συζητώνται οι διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε συχνά προβλήματα διαφορικής διάγνωσης (όπως η διάκριση μεταξύ κακοήθων και καλοήθων σπονδυλικών καταγμάτων) και ένα άλλο στη Μαγνητική Τομογραφία του μεταθεραπευτικού οστικού μυελού. Τέλος, παρουσιάζονται απεικονιστικοί αλγόριθμοι βασισμένοι στην αναγνώριση προτύπων.

Imaging in Clinical Oncology
Editors: A. Gouliamos, A. Andreou, P. Kosmidis
Springer Milan Heidelberg New York Dordrecht London 2014

Ελληνικό βιβλίο:

Κλινική Ακτινολογία
Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2012
Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας με συμμετοχή όλων των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου